Kućni red

Da bi svi gosti mogli nesmetano boraviti u našem objektu pozivamo Vas na poštivanje kućnog reda.

 • Pri dolasku u prenoćište “Saršon” gosti su dužni prijaviti se jednim od važećih dokumenata (osobna iskaznica, putovnica).
 • Dolazak gostiju moguć je nakon 14.00 sati, a sobe se moraju napustiti do 10.00 sati.
 • Ukoliko gost ima rezerviran smještaj, plaća onoliko noćenja koliko je rezervirano.
 • Vrijedne stvari i novac molimo predati na čuvanje. Za nedeponirane vrijednosti ne odgovaramo.
 • Eventualni posjetitelji naših gostiju moraju se prijaviti na dolasku.
 • Ulaz u prenoćište “Saršon” otvoren je od 0 – 24 sata.
 • Noćni mir vlada između 23.00 i 07.00 sati.
 • Gosti su dužni poštivati privatnost, mir i sigurnost ostalih gostiju i susjeda.
 • Pušenje unutar objekta nije dozvoljeno.
 • Samo pri rezervaciji ili dolasku prijavljeni kućni ljubimci imaju pravo boravka u prenoćištu “Saršon”.
 • Gosti su odgovorni za svoje ponašanje unutar i u okolini objekta. U slučaju bilo kakve nezgode, posljedice snose sami.
 • Gosti su dužni čuvati prostore u kojima borave. U slučaju bilo kakvog oštećenja, morati će nadoknaditi štetu.
 • Mole se gosti da čuvaju povjereni im ključ. U slučaju njegovog gubitka, morati će platiti troškove nabave nove brave.
 • Mole se gosti da ne bacaju otpatke i opuške po dvorištu i okolini.
 • Gostu koji se ne pridržava kućnog reda ili uznemirava ostale goste vlasnik može otkazati gostoprimstvo.
 • Molimo goste da se za sve informacije i eventualne reklamacije obrate vlasniku prenoćišta “Saršon”.

  Foto galerija


  Foto album

  Cjenik


  Cijene smještaja

  Knjiga dojmova


  Dojmovi naših gostiju

  Linkovi


  Posjetite:

  > Automotodrom Grobnik
  > TZ Čavle